Kropp og helse

Yoga

Opprinnelsen til yoga finner vi flere tusen år tilbake i tid. Yoga har mange retninger, som har som felles mål å hjelpe oss mennesker med å redusere lidelse og smerte. Og til å utvikle medfølelse, forståelse, visdom, ro og innsikt. I Asia er yoga en livsstil og en filosofi, mens det i den vestlige verden gjerne er mest kjent som fysiske øvelser/asanas.

En yoga time i Norge vil ofte bestå av fysiske øvelser/asanas, pusteøvelser/pranayamas og meditasjon og mindfulness fokus.

  • Fysiske øvelser/asanas er stillinger hvor en linker bevegelse med pust. Stillingene er ofte inspirert av bevegelser til ulike dyr, bevegelser i naturen, elementer i naturen som fjell eller trær, redskaper og gudeskikkelser. Ideen er at ved å imitere dyrene, naturen eller gudeskikkelsene, så kan vi hente opp i oss selv kraften, styrken, ressursene og fleksibiliteten til det vi etteraper. Slik at både kropp og sinn styrkes. Øvelsene søker også å forene oss ikke bare med oss selv, men også til å pånytt skape en forbindelse til naturen. Til å huske på at også vi er natur. Vi har i oss dager som er fulle av regn, er kalde, er varme, er grå eller himmelblå. Til å anerkjenne hva som er, og møte det med kraften, tilstedeværelsen og fleksibiliteten som bor i vårt indre. Til å utvikle ferdigheter til å ta livet i egne hender.
  • Pusteøvelser/pranayamas er øvelser som jobber med å strekke/forlenge eller modifisere pusten, i den hensikt å balansere nervesystemet vårt. Slik at vi i større grad aktiverer den parasympatiske delen av nervesystemet, som roer oss ned, og gir oss større evne til selvregulering, glede, følelse av mestring, og bedrer både læring og hukommelse.
  • Meditasjon kan defineres som ulike teknikker og øvelser som har som mål å bringe deg mer i indre balanse, til å føle mer ro, til å utvikle mer innsikt og utvikle konsentrasjon og fokus. Mindfulness kan defineres som å møte det som er i øyeblikket, kroppslig, følelsesmessig, tankemessig og opplevelsesmessig- med vennlighet og en åpen, ikke dømmende holdning. Mindfulness er en stor del av en yogatime. Blant annet ved å kultivere en mindful tilstedeværelse – en lytter til hva den fysiske kroppen og pusten har å fortelle deg gjennom timen. For eksempel å lytte til hvor langt din kropp har godt av å gå i en strekk. Hvis pusten blir hakkete eller stopper opp kan det fortelle deg at du har gått for langt i forhold til hva din kropp har godt av. Rene meditasjonsøvelser er også ofte en del av timene.

Hvorfor er det nyttig med yoga i skolen og på SFO/AKS?
Vi lever i en tid som viser seg å føre til mer stress for våre barn, enn hva andre generasjoner har vist (Hagen & Nayar, 2014). Mange timer tilbringes hver dag på ulike media, så som mobiltelefon, ipad, spillkonsoller og tv (Ungdatarapporten, 2018). Våre barn må forholde seg til langt flere inntrykk og valg enn tidligere, og opplever oftere store livsendringer så som skilsmisse hvor de gjerne må forholde seg til mer enn ett bosted. Generasjon Prestasjon er blitt et vanlig begrep for å beskrive noen av de utfordringene dagens unge står i. Psykiske vansker er økende blant både barn og ungdom i Norge (Folkehelserapporten, 2018). Behovet for verktøy som kan hjelpe barn til å møte livets mange utfordringer, stress og press, kan således sies å være stort.

Forskning viser at fysisk aktivitet er til stor hjelp, både fysisk og psykisk (Pederesen & Saltin, 2015). Forskning på barn og yoga, viser at yoga hjelper barna til å redusere stress (Hagen & Nayar, 2014), å bedre mestre/balansere egne følelser/selvregulering (Kaley-Isley, Peterson, Fischer, & Peterson, 2010; Miller et al., 2014). til å forbedre det sosiale samspillet og redusere konflikter, til å få større selvbevissthet og kroppsbevissthet. For ikke å snakke om bedring av konsentrasjon, evnen til læring og opplevelsen av mestring (Butzer et al., 2015; Kauts & Sharma, 2009; Singh et al., 2016; Wang & Hagins, 2016).

Yoga øver, via asanas, pranayamas og meditasjon/mindfulness opp barn sin evne til selvregulering, til å håndtere stress, og til å oppleve større grad av livsmestring.

Yoga kan være til stor nytte for barn på alle livsområder. Ikke bare styrker yoga den fysiske kroppen, lindrer smerter og stive muskler og forebygger sykdom, yoga hjelper like mye på andre livsområder.

Det er Isabelle Schjelderup, som blant annet har skrevet «Lek med Yoga» og som er igang med sin neste bok med arbeidstittel «Yoga og livsmestring i grunnskolen», som har skrevet denne teksten og bildet er tatt av Yvette Jansen Rudlang.

Barnehagen som har yoga på timeplanen
Oslo handelsgym tester Yoga på timeplanen.

Ressurser:
Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmersomt nærvær
Drømmen om det gode
Isabelle Schjelderup

Bøker:
Lek med Yoga av Isabelle Schjelderup
Eventyrreisen – Yoga for barn av Tove Iren Kvanmo

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!