Livsmestring

The Virtues Prosjekt – Vår største rikdom er våre indre verdifulle egenskaper

The Virtues Project ™ har som visjon å tjene og støtte barn i alle aldre og fra ulike kulturer i deres karakterdannelse. Slik at de kan få muligheten til å leve sine liv ut fra sitt unike potensiale. Prosjektets formål er å tilby og tilrettelegge effektive fremgangsmåter som kan hjelpe barn og ungdom til å utvikle dydene – deres indre verdifulle egenskaper. Dydene er universelle og verdsettes av alle kulturer som kjernen i vår personlighet.

The Virtues Project™ ble grunnlagt i Canada i 1991 av Linda Kavelin-Popov, Dr. Dan Popov og John Kavelin.
Dette er en grasrotbevegelse som har vokst til et globalt nettverk og prosjektet ble anerkjent av FN under det internasjonale familieåret som “forbilde for et globalt program for alle kulturer”. Det danner røtter i Norge gjennom lærere, foreldre, omsorgspersoner og andre som tar det til sitt hjerte og omsetter det i handling.

Å vekke dydene i hvert barn
The Virtues Project™ er opptatt av «at det er veldig viktig å finne NOE i hvert barn som du ærlig kan verdsette og glede deg over. Alle barn trenger å se minst ett par øyne lyse opp i anerkjennelse, med et blikk som sier: “Jeg ser deg, og du betyr noe for meg.” Alle barn, ungdom og voksne tørster etter meningsfull anerkjennelse. Ved å identifisere en dyd og sette navn på den, vil du se at øynene deres lyser opp i anerkjennelse – av sitt egenverd.»

Materiale som er oversatt til norsk:

  • Dydekort – 52 kort for barn og unge
    Disse kortene er tilpasset barn og unge og beskriver 52 dyder. De kan for eksempel brukes i familien, klassen, rådgivning, delingssirkel eller til egen refleksjon. Kortene komplimenterer boken Dannelse og Dyder – Enkle veier til karakterdannelse.
  • Refleksjonskort – 100 Dyder
    100 kort med dyder.
  • Dannelse og dyder – Enkle veier til kartakterdannelse
    Skrevet av Linda Kavelin Popov. Håndbok for lærere, foreldre og andre. I boken finnes en detaljert beskrivelse av hver av de 52 dydene verdsatt av alle kulturer og tradisjoner som “det beste i oss”. Samt utdypende teori, pedagogikk og øvelser for å hjelpe barn og ungdom til å utvikle dydene. Inneholder karakterdannende aktiviteter og øvelser som er enkle å bruke for alle klassetrinn. Boken komplimenteres av de 52 fargeglade dydekortene for barn og unge.

Hjemmesiden til The Virtues Project i Norge: www.virtues.no
Hjemmesiden til The Virtues Project Internasjonalt: www.virtuesproject.com

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!