Læringsglede

Dreper karakterer motivasjon og læringsglede? Ringshaug ungdomsskole tester færre karakterer

Avgangselevene på Ringshaug ungdomsskole har i tre år fått halvårsvurderinger to ganger i året og ikke karakterer på prøver underveis.

Rektor Mette Krogh uttaler: «Vi har følt underveis at dette har ført til mer læring.»

Lærerne mener elevene i større grad tar til seg tilbakemeldingene og råd til hva de kan gjøre bedre når ikke karakteren står ved siden av tilbakemeldingen.

Skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet synes forsøket er spennende, og støtter teorien som ligger bak. «Det finnes en del dokumentasjon som peker på at når en elev får en karakter og en vurdering samtidig, er karakteren så sterk at eleven glemmer det andre. Dette gjelder særlig hvis man får en dårlig karakter», sier Nordahl. Se: www.nrk.no

Elevene har hatt fokusuker hver fjerde uke. Da fordypet de seg tverrfaglig i ett tema en hel uke.

Lærer Marit Anita Dahl forteller at «lærerne er veldig fornøyde med en karakterfri hverdag. Før så elevene nesten bare på karakteren, spurte sidemannen hva de fikk, ble skuffet eller lei seg og puttet prøven i sekken. Nå leser de hva vi har skrevet og vi opplever at de jobber med tilbakemeldingene. »
Se: nrk 15112016

«Jeg synes det er mye bedre å høre hva jeg er god til og hva jeg kan bli bedre på, enn å få et tall som egentlig ikke sier meg noe», sier Svendsen.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!