Læringsglede

Oslo Edtech Cluster

Oslo Edtech Cluster er en næringsklynge for utvikling, kommersialisering og eksport av norske læringsteknologier (Edtech) i verdensklasse.

De har blant annet en god liste over dokumentasjon og forskning på digitale læremidler: http://edtechnorge.no/dokumentasjonforskning/

De skriver:

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU (forskning og utviklingsarbeid), synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusters sommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, og Oslo Edtech Cluster har i første omgang støtte for tre år.

Initiativet til å opprette en næringsklynge innen edtech kom fra krefter innen miljøet som har jobbet med læringsteknologi og bedre læring i mange år, som IKT-Norge, utdannings- og forskningsinstitusjoner og, ikke minst, selskapene selv.

 

Om forfatteren

Beate Lofseik

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!