Livsmestring

Organisasjonen Voksne for Barn – for trygg barndom og god psykisk helse

Organisasjonen Voksne for barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse. Fokus områder er:

Organisasjonen ble stiftet i 1960 under navnet Mental Barnehjelp som støtteorganisasjon for ”nervøse” barn. Bak opprettelsen stod en gruppe engasjerte mødre og fagpersoner som ønsket et bedre barne- og ungdomspsykiatrisk tilbud. Hovedmålsettingen var og er å fremme god psykisk helse hos barn og unge i Norge. I 1996 skiftet organisasjonen navn til Organisasjonen Voksne for Barn. Voksne for Barns visjon er at hele samfunnet skal prioritere barndommen og har blant annet bidratt til:

  • at barn har fått rett til å ha med seg en av foreldrene sine ved innleggelse på sykehus
  • innføringen av forbudet mot å slå barn
  • utvidelse av fødselspermisjonen
  • at barn med foreldre som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke har fått rett til tilpasset informasjon og oppfølging

Voksne for Barn tilbyr blant annet:
RÅDGIVNING
Voksne for Barns rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge. Du kan henvende deg om du er
bekymret for barnet ditt, eller bare er litt usikker.
Telefon 810 03 940 eller skriftlig på http://vfb.no/radgivning

OPPLÆRING
Kurs og konferanser for fagpersoner
Kurs for foreldre
Organisasjonen tilbyr også en rekke foredrag for personal og foreldre-grupper. Innholdet kan
skreddersys.

PUBLIKASJONER
En viktig del av Voksne for Barns virksomhet er å spre informasjon og kunnskap om barn og unges
oppvekst og psykiske helse. Ikke minst hva barn og unge selv mener om det som er viktig for dem.
Sitater fra barn og unge kan du finne i Skriv-for-livet-serien.

FILMER OG DIGITALE VERKTØY
Filmene «Hvem kan hjelpe Jesper?» og «…Og hvem ser Johanne?» har tema barneperspektivet når barn er pårørende. Til begge filmene er det
utviklet en del tilleggsmateriell, bl.a digitale verktøy.

To filmer om fosterhjem sett fra barnets ståsted er utgitt, og tredje i serien lanseres i mai 2018. Den
første heter «Snakk om det!».

Her kan du finne alle filmene Voksne for Barn har utgitt:
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/publikasjoner/filmer/

På nettsiden kan du også finne andre hefter og bøker som organisasjonen tilbyr for salg. http://vfb.no/nettbutikk

MEDVIRKNINGSPROSESSER MED BARN OG UNGE
Voksne for Barn har lang erfaring med å snakke med barn og unge for å hente frem deres meninger om det som angår dem. Det kan for eksempel være for å spørre hvordan de opplever å bruke en av kommunens tjenester, hvordan det er på skolen, hvordan de møtes i hjelpeapparatet osv. Organisasjonen hjelper til å tilrettelegge og gjennomføre en slik prosess.

SKOLEPROGRAMMER
Voksne for Barn driver:
Zippys venner som er for hele småskoletrinnet og skal lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

Drømmeskolen som er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv.

TALSPERSONER
Med et nettverk på 250 frivillige som har fått opplæring, kan Voksne for Barn tilby personer som
kan tale barns sak over hele landet.

Talspersonene kan blant annet representere barn og unge i:

  • brukerutvalg i helseforetak
  • brukerråd i kommunene
  • kontrollkommisjoner for psykisk helsevern for barn og unge
  • referanse- og ressursgrupper på lokalt, regionalt og statlig nivå
  • arbeidsgrupper når plan for barn og unges psykiske helse skal utarbeides

Les mer: http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/talspersoner/

Voksne for Barn har flere små og store tiltak, både i regi av hovedorganisasjonen og de mange
lokallagene som er spredt over hele Norge.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!