Kropp og helse

Nordisk toppmøte om psykisk helse 27. og 28. februar 2017

15126330 - close up of microphone in concert hall, with audience in background

«Vi må tenke helsefremmende og forebyggende der god psykisk folkehelse skapes: I barnehagen, i klasserommet, på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet», sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på toppmøtet. «Den norske statsministeren er opptatt av at de nordiske landene må bli flinkere til å fange opp barn- og unge som sliter. Mellom 15 og 20 prosent av barn og unge fra 3 til 18 år har psykiske helseutfordringer som preger dem i hverdagen. Helsetjenesten, utdanningssektoren og arbeids- og velferdssektoren må samarbeide bedre for å fange opp problemene, sa Solberg, og viste til et nytt 3-årig prosjekt i nordisk regi som skal fremme tverrfaglig samarbeid på tvers av de ulike forvaltningsetatene».

Regjeringen.no skriver:

Andelen barn og unge som rapporterer om psykiske plager i ungdomsårene er høy i alle de nordiske landene. Nordisk ministerråd og regjeringen tar opp dette på toppmøte om psykisk helse 27. februar og på konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse 28. februar.

Les hele saken

Arrangør: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, Oslo

Tidspunkt: 27.-28. februar

På agendaen:

Nordisk toppmøte om unges psykiske helse og livskvalitet:

  • Hvordan har ungdom i de nordiske landene det i 2017?
  • Hvordan kan vi fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet?
  • Hvilke ambisjoner og fremtidsvisjoner har de nordiske landene?
  • Hvordan kan vi styrke det nordiske samarbeidet om dette?

Program for 27. februar

Program for 28. februar

 

 

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!