Læringsglede

MinMentor – utdanning for alle

MinMentor er en sosial organisasjon som jobber for å redusere frafallsraten ved skolene og fremme høyere utdannelse gjennom motivasjonsforedrag, workshops og mentoring. De gjennomfører ulike aktiviteter og tiltak for å gi elevene bedre selvinnsikt og øke motivasjon. I MinMentor tror de på den underliggende positive påvirkningskraften de personlige samtalene med rollemodeller kan ha på de unges valg, gitt at de kommer fra noen de kan relatere seg til. Slike samtaler og veiledning kan være essensielt for at noen ungdommer fullfører utdanning til normert tid og fortsetter på høyere utdannelse.

Ved å tilby målrettet veiledning kan MinMentor gi elevene råd om mulighetene for høyere utdannelse og videre karriere. MinMentor er en komplementær tjeneste til de interne rådgiverne på skolen, og kan på ingen måte erstatte disse. Gjennom bruk av sosiale medier og blogginnlegg på nettsiden vil de også kunne informere og veilede flere elever.

MinMentor ønsker å bidra til en frafallsfri skole der elever fullfører og består sin utdanning. Organisasjonen er stiftet av ambisiøse yrkesaktive og studenter med erfaring fra motivasjonsarbeid med ungdom og studie- og karriereveiledning.

Se: Facebook eller nettsiden

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!