Livsmestring

Kjør for livet – sterkere sammen

Kjør for livet er et tilpasset opplevelses– og fritidstilbud til barn og unge. Kjør for livet bruker motor og mekanikk som utgangspunkt for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse. I Kjør for livet får barn og unge være med på noe ekte og reelt. Alle får oppgaver, alle må bidra og alle er likeverdige medlemmer av teamet. Målet er å være inspirerende, samlende og ekte. Kjør for livet gir barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin fremtid. Ved hjelp av felles interessefelt, opplever deltakerne samhold, samhandling, mestring og engasjement som fører til læring og utvikling.

Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 10-18, men Kjør for livet rekrutterer også inn eldre ungdom over 18 i enkelte klubber.
En klubb består av 5 ungdom og to faste voksne (teamsjef og veileder) som møtes én gang i uken til fast tid (18 -21). I klubben diskuteres 4 faste tema: livsstil, teambygging, sosial kompetanse og trafikksikkerhet i tillegg til hovedaktiviteten – som ungdommene er med på å bestemme selv. Aktiviteten kan være motorsportrelatert, men må ikke det. Kjør for livet har f.eks. hest som aktivitet i en av klubbene.
Kjør for livet etterstreber kjønnsbalanse i klubbene, men per dd. er ca 80% av deltakerne gutter.

Linker:
www.kjorforlivet.no

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!