Livsmestring

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag.no er en forebyggende nettressurs fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for alle foreldre med barn fra 0 – 18 år. Nettsiden legger vekt på samspill og kunnskap om barns behov og har som mål å skape bevissthet og refleksjon hos foreldre, og gi større mestringsfølelse. Inneholder artikler, filmer og podcast om tema som foreldre møter i hverdagen. «Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør, og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen.«*

Foreldrehverdag er inspirert av International Child Development Programme (ICDP) og annen anerkjent kunnskap om barns utvikling. Den er utviklet i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. ICDP er et gruppebasert program som er utviklet for å støtte foreldre når de skal fremme den psykososiale utviklingen hos barn og unge.

*informasjonen er hentet fra Foreldrehverdag.no

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!