fremtidens skole

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Sist avholdte Arrangementer

FNs internasjonale barnedag

"FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år for å promotere internasjonal samhandling og bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter. Hovedemålet er å forbedre velferden til verdens barn. Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på." Teksten er […]

Østlandsk lærerstevne

Oslo Oslo

Arrangøren skriver: "Østlandsk lærerstevne er en uavhengig, ideell organisasjon som har som formål "å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål." Østlandsk lærerstevne tilbyr en stor bredde i kurs og foredrag - omtrent 150 i tallet og drives kun av inntekter fra billettsalg og utstillingen. Arrangeres […]

SMART festivalen 2019

Vålehallen i Re kommune

Arrangøren skriver: "Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge – og som utløser håp, engasjement og glede? SMART festivalen er tenkt som et samlingssted hvor vi involverer barn, unge, foreldre, og ulike fagfolk, fag- og forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner o.a. med interesse for barn og unges psykiske helse. Vi ønsker at […]