Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Verksted SMART barneverntiltak – For ansatte som jobber sammen med barn, unge og familier i endringsprosesser, enten i en barnevernkontekst, i et familiesenter eller lignende

15. november 2018 @ 08:00 - 17:00

Arrangøren skriver:
Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål:

• Hvordan forstår vi samarbeidende praksis?

• Hvordan kan vi forsterke vår samarbeidene praksis i møte med barn, unge og familier?

• Hvordan kan vi forholde oss til dilemmaet rundt omsorgssvikt og samarbeidende praksis?

• Hvordan kan vi designe teammøter slik at alle ansatte har det godt og er best mulig rustet til å møte familier som strever?

Bakgrunnen for SMART barneverntiltak

Prosjekt SMART barneverntiltak ble opprettet i 2014. Utviklingen av SMART barneverntiltak er en forlengelse og videreutvikling av innovasjonene som er skapt i SMART oppvekst. SMART barneverntiltak springer ut fra en sosialkonstruksjonistisk grunnfilosofi. Vår praksis er i hovedsak forankret i teori fra to fagfelt, systemisk familieterapi og styrkebasert aksjonsforskning.

SMART barnevern tilbyr et tilleggs perspektiv til det rådende perspektivet om at det er metoden i seg selv som er virksom endringsarbeid. I vårt perspektiv tillegges relasjonen mellom oss og familien større vekt enn metoden. Vi vektlegger samarbeid og samskaping av en ønsket fremtid. Dette har implikasjoner for hvordan vi forholder oss til det vi kaller kunnskap, og hvilken kunnskap som gis forrang. I SMART barnevern tillegges familiens kunnskap om seg selv stor vekt. Vi tilbyr familier vår fagkompetanse og sammen med familiens kunnskap om seg selv legges grunnlaget for at familien kan skape en mer hensiktsmessige familiepraksis, som er tilpasset deres unike familie og hvert enkelt barn.

Hva tilbyr verkstedet?

Verkstedet er basert på 4 års systematisk utvikling av samarbeidende og styrkebasert tiltaksarbeid i barnevernet. Vi har forsket på våre beste praksiserfaringer blant annet ved å invitere familier til å fortelle hva som har vært nyttig for dem. Familiene vi møter er involvert i utviklingen av kunnskap om hva som «virker», og ut fra dette har vi utarbeidet metoder og praksisbeskrivelser. Flere av disse vil presenteres på verkstedet.

Intensjonene med metodene er ikke at de skal følges instrumentelt, men er forslag til hvordan man kan praktisere en samarbeidende tilnærming i arbeid med familier. Metodene er ment å tilpasses det unike formålet i hvert møte. Verkstedet vil legge til rette for å trene på metodene, og tilpasse dem til din arbeidskontekst.

Familiemedlemmer som har vært klienter i SMART barneverntiltak vil være med som kursholdere. De vil snakke fra sitt perspektiv og by på erfaringer og refleksjoner rundt deres møte med SMART barneverntiltak.

Noen tilbakemeldinger fra familier:

«Jeg følte omtrent fra første dag at dette var et sted jeg kunne være meg selv, uten fordommer.»

– en mor

«Takk for tilliten jeg har blitt vist som menneske, mor og ressurs.»

– Alenemor (42)

«Nå er jeg klar for å gå ut på egne ben, og møte verden der ute – denne gangen som en mer selvsikker person som har fått troen på seg selv igjen»

– Alenemor (39)»

Sted

Usikker
Norge

Arrangør

http://smartoppvekst.no