Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

SMART ungdomskurs -for ansatte i ungdomsskoler, videregående og alle som jobber med ungdom eller er opptatt av ungdoms psykiske helse

27. september 2017 @ 09:00 - 15:30

Arrangøren skriver:

«Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser fra undervisningsopplegget SMART ungdom. I SMART ungdom blir vi kjent med seks ungdommer og en lærers ulike perspektiv i dagsaktuelle situasjoner. Gjennom 30 historier får vi en dypere forståelse av et språk om styrker. Gjennom moralsk resoneringstrening utvikles evnen til å ta andres perspektiv og foreta handlinger som tar hensyn til andre mennesker.

Bakgrunnen for SMART ungdom.
Forskning på ungdommen (Ungdata 2010 – 2013) viser at det er en positiv utvikling på mange felt når det gjelder ungdommen. Undersøkelsene viser at de aller fleste ungdommer har det bra og lever sunne og aktive liv. Svært få har erfaring med røyking, kriminalitet eller annen risikoatferd. Men, mange ungdommer opplever hverdagen som utfordrende og stressende. Den psykiske helsa er under press.
Forebygging er den enkleste, billigste og mest effektive veien å gå og vil spare mye lidelse.

Spørsmålene vi gjennom SMART ungdom ønsker besvart:
Hvordan skape fellesskap som får fram det beste hos hver enkelt ungdom?
Hva vil kunne skje med selvfølelsen hvis vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper?
Hva vil kunne skje hvis vi har fokus på å tenne gnisten og forløse ungdommens potensialer i stedet for å prøve å løse deres problemer?
Hvordan kan vi skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

SMART ungdom –
• har drømmer
• setter seg klare mål for framtida og planlegger hvordan de skal nås
• er aktiv med på å skape felleskap som er preget av åpenhet og samhold
• er opptatt av finne gode egenskaper hos seg selv og andre.
• liker å reflektere over moralske spørsmål
• er opptatt av å spille andre mennesker gode
• er framtidas ledere. De elsker å lede andre mennesker i prosesser der Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjoner og Trening står sentralt.

SMART oppvekst – som kompass
I Re kommune i Vestfold ble det i 2011 igangsatt et stort og unikt utviklingsarbeid i hele oppvekstsektoren. Satsingen går under navnet SMART oppvekst. Et siktemål med arbeidet er at alle barn og voksne skal være i et oppvekstmiljø der de gis mulighet til å ta ut sitt potensial. For å finne ut hva som skal til for at det enkelte barn, den enkelte ungdom og den enkelte voksne kan fungere på sitt beste, tar man i bruk et styrkebasert perspektiv og deltagende metoder. Den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen AI Appreciative Inquiry (Hauger, Højland og Kongsbak 2008) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training) ligger som et svært viktig grunnlag i SMART ungdom.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse eller reparere barn og unges feil og mangler. Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. Vi vet om en hel del nøkler som kan være med på dette. Bokstavene i SMART handler om disse nøklene.

Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra.
Medvirkning – gode spørsmål er forløsende. Alle stemmer er like mye verdt.
Anerkjennelse – stå ved siden av og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra.
Relasjoner – kvalitativt gode relasjoner på alle nivåer.
Trening – systematisk trening, erfaringsdeling og utholdenhet er suksessfaktorer.

Selvfølelsen handler om å ha en bevissthet og en aksept av seg selv som den man er. Den er selve grunnmuren i utviklingen av et sterkt og solid selvbilde. Livet består av medgang og motgang. Ungdomstiden byr på store omveltninger og utfordringer som krever ekstra mye av selvfølelsen. Med god selvfølelse takler man brutte relasjoner, motgang og kritikk på en bedre måte. Ungdom med god selvfølelse, som føler seg verdifulle og er trygge på hvem de er, vil ha lettere for å skape gode relasjoner til andre. De er gladere, tenker mer positivt, tolker andres handlinger mer positivt, får lettere venner og er snillere med andre. De har lettere for å bli selvstendige individer som kan ha egne drømmer og gå egne veier. Med en sunn selvfølelse er det også lettere å vise mot. Du vet at du er verdifull uansett og dermed blir det enklere å prøve nye ting og risikere og eventuelt mislykkes.»

Sted

Våle samfunnshus
Skaugveien 4
Våle, Norge

Arrangør

SMART Oppvekst, Re kommune