Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Konferanse: Skolen – den viktigste arenaen for psykisk helse?

14. juni 2019 @ 08:30 - 15:00

Arrangøren skriver:

«For tredje gang inviterer Skoleprogrammet VIP til en nasjonal konferanse med dyktige  foredragsholdere. Tittelen på årets konferanse er «Skolen – den viktigste arenaen for psykisk helse?». VIP ønsker med dette å sette fokus på skolens avgjørende betydning for unge menneskers psykiske helse.

Barn og ungdommer tilbringer store deler av sine liv på skolen. I dagens samfunn er det ved siden av foreldrene, trolig lærerne som har den mest kontinuerlige relasjonen til barn og unge. På sitt beste kan skolen være en arena for utvikling, mestring og tilhørighet. Her dannes viktige relasjoner og kunnskapsgrunnlaget for videre utdanning og karriere.

PROGRAM:

– 08.30-09.00: Registrering, kaffe/te og skoleboller.

– 09.00-09.15: Velkommen ved rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve, Sandvika videregående skole.

Introduksjon ved Espen Hansen, Camilla C. Øien, Maya Kaur og Mia Iversen, Skoleprogrammet VIP.

09.15-11.00: «Psykisk helse er for viktig til å overlate til psykiatrien» ved forsker/seniorrådgiver Arnhild Lauveng, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.

11.00-11.30: «Sånn er VIP på Lørenskog vgs. – erfaringer fra de senere årene» ved VIP-teamet, Lørenskog vgs.

11.30-12.15: Lunsj

12.15-14.00: «Psykisk helsefremmende arbeid i vgs – presentasjon av et pilotprosjekt med forsterket rådgivertjeneste». ved førsteamanuensis Stine Ekornes, Høgskolen i Volda.

14.00-14.15: Pause med forfriskninger

14.15-14.45: «Funn fra en studie som undersøker virkningen av VIP-makkerskap i et utvalg videregående skoler» ved Ph.d.-stipendiat Astrid Hoås Morin, NTNU.

14.45-15.00: Avslutning ved Skoleprogrammet VIP

 

Aktuelt for:

– Lærere, rådgivere, skoleledere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, PPT/OT i ungdomsskole, videregående skole eller universitet/høgskole.

– Psykisk helsepersonell i kommuner eller helseforetak.

– Elever eller foresatte ved elevråd, FAU eller studentorganisasjoner.

 

Økt fokus på skole og psykisk helse

Nasjonale retningslinjer fastslår at skolen skal fremme god helse og bidra til en positiv personlig og sosial utvikling hos elevene, og gjennom dette bidra til å forebygge blant annet rusproblematikk, psykiske problemer og kriminalitet.  Et solid forskningsgrunnlag viser at det er sterke sammenhenger mellom mestring i skolen og fremtidig livskvalitet (Nordahl, 2014).  Samtidig pekes det nå i stadig større grad på hvordan skolen i seg selv kan utgjøre en risiko for utvikling av psykiske vansker hos elevene. Norsk institutt om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) undersøkte i sin rapport «Stress og press blant ungdom» (2017) omfanget av stress og hvilke typer stress ungdom opplever.  I rapporten fremkommer det en økning i selvrapportering av psykiske helseplager blant ungdom de siste ti årene, særlig blant unge jenter. Skolesituasjonen utpekes til å ha tettest sammenheng med ungdommers stressrelaterte psykiske helseplager. Skal man arbeide med psykisk helse hos barn og ungdom på et overordnet nivå, er det altså vanskelig å komme utenom skolens sentrale rolle.

Gode erfaringer med samarbeid

Skoleprogrammet VIP er et evidensbasert og universelt program som består av to helsefremmende og forebyggende tiltak (det tradisjonelle VIP-programmet og VIP-makkerskap) samt to spesifikke tiltak (kurs i empatisk kommunikasjon og traumapsykoedukasjonskurs),  som retter seg mot elever og lærere.

– I VIP-teamet har vi lang tradisjon for, og gode erfaringer med å ha utdannelse og arbeidserfaring fra både skole- og helsesektor, sier leder for VIP-programmet Espen Hansen.

Skoleprogrammet VIP treffer årlig hundrevis av lærere og elever gjennom sitt arbeid, og får et viktig innblikk i innsatsen som legges ned i skolehverdagen for å fremme trivsel og helse.

– Vi arbeider daglig med å senke tersklene mellom skole- og helse både hva gjelder synet på hva som gir elevene opplevelse av tilhørighet og god læring, men også når det gjelder de ansatte sitt samarbeid på tvers av fagbakgrunn og tilhørighet, fortsetter han.

Vi trenger hverandre for å gjøre en fullverdig jobb i møte med barn og unge i skolen. 

Hansen forteller at han og resten av VIP-teamet med denne konferansen ønsker å invitere til en dag med faglig påfyll, inspirasjon og refleksjon rundt skolens betydningsfulle rolle for unges psykisk helse.

-Vi håper konferansen kan fungere som en møteplass for skole- og helsepersonell. Vi behøver hverandre for å kunne gjøre en fullverdig jobb i møte med barn og unge i skolen, avslutter Hansen med et smil.

Ulike innfallsvinkler

Til konferansen har Skoleprogrammet VIP invitert flere kompetente foredragsholdere som vil belyse temaet fra ulike innfallsvinkler:

Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, forsker og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. I 2017 disputerte hun med doktorgraden «Growing as a person. The possibility of personal development for adults in treatment and education». Lauveng har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler, og er en aktiv foredragsholder. De to første bøkene «I morgen var jeg alltid en løve» og «Unyttig som en rose» handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni.  På VIP-konferansen 14.juni vil hun holde innlegg med tittelen «Psykisk helse er for viktig til å overlate til psykiatrien».

Stine Ekornes er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. I 2016 disputerte hun med doktorgraden «School mental health – teacher views : an exploratory study of teachers’ perceived role, competence and responsibility in student mental health promotion». Hun har lang erfaring som lærerutdanner og underviser også på masterutdanningen i spesialpedagogikk. Ekornes har publisert flere internasjonale artikler, og høsten 2018 kom hun også med boken «Lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen». På VIP-konferansen vil hun holde innlegg med tittelen «Psykisk helsefremmende arbeid i vgs – presentasjon av et pilotprosjekt med forsterket rådgivertjeneste».

Astrid Hoås Morin er Ph.d.-stipendiat ved NTNU innenfor området pedagogisk psykologi. Hun underviser bachelor- og masterstudenter om motivasjon og selvoppfatning. I doktoravhandlingen bruker Morin en kvasieksperimentell tilnærming for å undersøke virkningen av VIP-makkerskap i et utvalg videregående skoler. Morin vil presentere funn fra sin studie på konferansen.

Lørenskog videregående skole har arbeidet systematisk med implementering og gjennomføring av VIP-programmet og VIP-makkerskap siden 2012 og 2015. Skolens elevtjeneste har god erfaring med å jobbe som et team for en vellykket gjennomføring av tiltakene. Fra VIP-teamet ved elevtjenesten deltar rådgivere Stig Eide og Erna Teige Raknes, miljøarbeider Stine Noer Smedstad og helsepsykepleier Lene Ødegård.

Konferansen vil finne sted Sandvika videregående skole, 15 minutters togtur fra Oslo sentrum.

Påmelding sendes ingunn.skiaker@vestreviken.no innen 24.mai. Pris kr 600,- (lunsj inkludert).»

Sjekk facebook eller hjemmesiden!

Arrangør

https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip
Vis Arrangør nettside

Sted

Sandvika videregående skole
Elias Smiths vei 15
Sandvika, Norge
+ Google-kart