Livsmestring

Drømmen om det gode – skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

«Kan elever finne sin egen vei til stillhet og ro?», spør Drømmen om det gode som er en ideell organisasjon som ble startet i Sverige av Anna Bornstein, forfatter og journalist. I dag har de over 17 års erfaring med stillhetsøvelser på alle nivåer i skolen, fra barnehagen til videregående. De skriver: «Forskning og erfaring viser at barn og elever i alle aldre, og ikke minst lærere, liker og trives med korte stunder av stillhet i sin hverdag.»

Virksomheten bygger på forståelsen av at hvert menneske har en indre verdi og et potensial av godhet, medfølelse og visdom.

Drømmen om det godes metoder bidrar til stillhet og ro og indre fred blant barn, ungdom og voksne. Metodikken er basert på vitenskapelig forskning.

Drømmen om det gode-metoden består av fire former for øvelser:

  • stillhet
  • berøring
  • refleksjon
  • meditativ bevegelse

De fungerer med enkel tilpassing på alle nivåer i skolen. Variasjonene i øvelsene gir valgfrihet og er lette å implementere i de daglige rutinene.

Film om Drømmen om det gode.

Podcast med Anna Bornstein.

Drømmen om det gode i Norge har eget styre med Gudrun Nordmo som styreleder (mobil 906 41 841).

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!