Læringsglede

Conexus – læringsanalyse og dybdelæring

Conexus er ledende innenfor læringsanalyse og dybdelæring i Norge. De tilbyr digitale verktøy til å øke læringseffekten ved hjelp av kunnskapsbaserte data som evaluerer progresjon. Dette legger til rette for individuell undervisning og læring, noe som hjelper og motiverer mennesker til å se hva de behersker, og hva det er behov for å jobbe videre med.

Utdanning og læring for et bedre samfunn
Conexus har fokus på både læringsanalyse, relevant innhold og praktiske, faglig etablerte prosesser for læring og personlig utvikling. På denne måten kan lærere bli i bedre stand til å hjelpe elever med å yte sitt aller beste.

Conexus mener at tradisjonelle sammenligninger og analyser som gjøres med standardiserte tester, bare gir et øyeblikksbilde av hva som er lært. Standardisert testing har en tendens til å fokusere på grunnleggende ferdigheter og akademiske fag, mens det i dag også kreves ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid og kreativitet. Læringsanalyse kan hjelpe elevene med å utvikle disse ferdighetene, og sette dem bedre i stand til å lære gjennom hele livet.

Conexus Insight – samler og analyserer læringsdata fra en rekke ulike kilder (Elevundersøkelsen og andre undersøkelser, læringsresultater, karakterer, gjennomføringsgrad, sosioøkonomiske indikatorer m.m.) og kan gi klare indikatorer og måltall til skoleledere, -eiere og pedagoger.

Conexus Key – er et verktøy for å evaluere og forbedre egen læringsevne, pedagogikk og lederkompetanse. Bidrar til å bygge sosial kapital, humankapital og beslutningskapital.

 • Lærende Tenkesett – motiverer lærere til å fortsette å lære og forbedre sine grunnleggende ferdigheter, for å skape en bedre læringskultur for alle.
 • Lærende Lærer – øker lærerens evne til å lære av kolleger og finne egne forbedringspunkter, basert på en analyse av sosialkapital, humankapital og beslutningskapital.
 • Lærende Leder – får skoleledere til å reflektere over egne lederegenskaper, og til å sette seg mål for å bygge profesjonell kapital.
 • Fagkompetanse – et raskt og enkelt verktøy der lærere kan administrere sin fagkompetanse

Conexus Companion – forenkler og sikrer tverrfaglig samhandling med rollebasert arbeidsflyt for å skape, styre og dele sensitiv informasjon i et sikkert miljø (tidligere kjent som Stafettloggen). Mulighet for å integrere relevant informasjon på ett sted, som gjør det lettere å dele informasjon mellom ulike instanser/tjenester som er relevante for det enkelte barn.

vip24 – hjelper enkeltpersoner med å vurdere egen motivasjon, sterke og svake sider og læringspreferanser. Fokus på friskfaktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede. vip24 er et utviklingsverktøy for mennesker som jobber sammen med andre. Det setter dem i stand til å identifisere en personlig utviklingsbane som er relevant i forhold til egne personlige behov og evner. vip24 gir også ledere innsikt i egen ledelsesstil og sterke og svake sider. Ledere får et praktisk verktøy til å forbedre sin egen prestasjon, rekruttere rette medarbeidere og få mennesker til å jobbe sammen for å bygge mer vellykkede organisasjoner.

Conexus Engage – bedre læringsdialog mellom lærer og den enkelte elev. Bidrar i tillegg til å spare mye tid.
Elevenes viktigste kartleggingsprøver ligger tilgjengelig på ett sted, sammen med læringsinnhold og verktøy for oppfølging av den enkelte elev. (Tidligere kjent som VOKAL).

Relemo – et lesetrenings-verktøy for økt leseflyt og automatisert ordavkoding. Tilpasses hver elev med ulike nivåer og progresjon basert på den normale leseutviklingen. Målgruppen for Relemo er hele grunnskolen. De første skoleårene passer Relemo for alle, mens det lenger opp i klassene passer best for de som trenger ekstra lesetrening. Eget nivå for de eldste elevene. Et databasert lesetreningsprogram som bygger på metoden repetert lesing. Består av ulike nivåer med en progresjon basert på den normale leseutviklingen. Nivå kan tilpasses ved hjelp av programmets innebygde test. Enkel og strukturert oppbygning. Muliggjør systematisk og tilpasset leseundervisning. Egner seg til spesialundervisning, gruppeundervisning, kurs og klasseundervisning. Foreldre kan lett følge opp barnas lesetrening hjemme. Svært enkel i bruk. Metodens effekt på leseflyt er dokumentert gjennom norsk og internasjonal forskning. Kan benyttes på både mac, pc, nettbrett og alle enheter som har en nettleser og tilgang til Internett.

Conexus mYoutime – en mobil læringsplattform som gjør at pedagoger og elever kan dele læringsinnhold raskt, enkelt og uformelt. En enkel og intuitiv måte å skape og distribuere mikrolæring bestående av tekst, bilder, lyd, video og rikt H5P innhold. Spor resultater, bruk og åpningsrater. Bruk for mYouTime for:

 • Informasjonsdeling
 • Flipped Classroom
 • Elevgenerert innhold
 • On-demand distribuert læring
 • Interaktiv distribusjonsfordeling og innsendingspåfølging
 • Dybdelæring
 • Obligatorisk læring med dokumentasjon (HMS, etikk)
 • Spor læringsaktiviteter og distribusjon av digitalt innhold i Conexus Engage

Lesepakka – et lesetrenings-verktøy for økt leseforståelse og ordavkoding. Lesepakka bygger på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing, fra utgiverne bak Relemo. Lesepakka møter elevene der de er: Fra de helt ferske leserne, som kanskje sliter litt, til de som tilegner seg kunnskap raskt eller allerede kan lese når de begynner på skolen. Lesepakka hjelper barn i gang med lesingen og er tilpasset den enkelte elevs progresjon. En pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvinger. 684 tekster fordelt på tre hoveddeler og differensiert i tre nivåer. Elever får oppleve mestringsglede og utvikling av egne leseferdigheter.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!