Livsmestring

Bjørn Hauger – Hvordan skape oppvekstmiljøer som begeistrer?

Bjørn Hauger har vært en pådriver for å ta i bruk styrkebaserte tilnærmingsmåter i arbeid med organisasjonsutvikling, sosialt arbeid og i arbeid med barn og unge. Han har vært sentral i arbeidet med å bruke aksjonsforskningstradisjonen Appreciative Inquiry (AI) i en norsk kontekst, og i arbeidet med å bygge opp et fagmiljø for AI i Norge. Hauger er offentlig PhD stipendiat og forskningsmedarbeider ved SMART senter for sosial innovasjon. Han er utdannet lærer og sosiolog. Han har bakgrunn fra Høgskolen i Sørøst-Norge og som partner i konsultentselskapene Sareptas og LENT. Han har skrevet en rekke artikler, fagbøker og rapporter om norsk erfaringer med bruk av AI og styrkebaserte tilnærmingsmåter i norske kommuner, skoler og barnehager.

Gjennom sitt doktorgradsarbeid er Hauger knyttet til Vrije University (Belgia), Høgskolen i Sørøst-Norge og The Taos Insititute (USA).

Noen smakebiter fra Bjørn Hauger sitt arbeid: Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger holder blant annet kurset: Den gode elevsamtalen! i samarbeid med Organisasjonen Voksne for barn.

Helsedirektoratet har bedt Bjørn Hauger skrive rapporten: Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid i sin rapportserie om psykisk helse i folkehelsearbeidet utgitt 4.2018. Artikkel skrevet i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i forbindelse med lanseringen.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!