Livsmestring

The Jubilee Centre for Character and Virtues, School of Education at the University of Birmingham

«The Jubilee Centre» har et forskningssenter som fokuserer på karakteregenskaper, dyder og verdier. Senteret vil promotere, bygge og styrke dyder i familien, skolen, nærmiljøet, universitetet, ulike profesjoner, frivillige organisasjoner og den utvidede arbeidsplassen. Her finnes det mange ressurser rundt karakteregenskaper, dyder og verdier.

What Would it Take for Society to Truly Flourish?

A Question Of Character Promo

The movie: A Question Of Character

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!