Livsmestring

ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom, og gir informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er unge mellom 13 og 20 år. Artiklene skal være oppdatert, kvalitetssikret og brukertilpasset. Informasjonen på portalen er fordelt på over 80 ulike emner, fra verneplikt og førerkort, problemer hjemme, til alkohol, kropp og helse. Nettstedet drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Svar gies av eksperter i et fagpanel på blant annet utdanning, arbeid, helse, lover og regler, følelser, ungdomstid og mye annet. Ung.no er et reklamefritt nettsted og ble lansert i februar 2003. Informasjonen har hovedsakelig offentlige kilder. Ung.no samarbeider med departementer, statlige etater og andre offentlige organer. I tillegg informerer ung.no om organisasjoner og institusjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet og som har oppgaver eller informasjon som er viktig for ungdom.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!