#mindfulness/oppmerksomt nærvær

Kropp og helse

Yoga

Opprinnelsen til yoga finner vi flere tusen år tilbake i tid. Yoga har mange retninger, som har som felles mål å hjelpe oss mennesker med å redusere lidelse og...

Livsmestring

Meditasjon

Meditasjon er kanskje den formen for mindfulness / oppmerksomt nærvær som flest tenker på når de opplever ordet Mindfulness. Dr. Jon Kabat-Zinn forklarer...

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!