#innovasjon

SMART festivalen

Arrangøren skriver: «Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge – og som utløser håp, engasjement og glede...

SMARTungdomkurs

Arrangøren skriver: «For ansatte i ungdomsskoler, videregående og alle som jobber med ungdom eller er opptatt av ungdoms psykiske helse. Kurset er...

Podcasts

Lærerrommet
Rekk opp hånda!
Vi setter pris på tips om andre podcasts…

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement: