Livsmestring

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmersomt nærvær

Mindfulness Norge ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse, samt være en pådriver for mindfulness på organisasjons- og samfunnsnivå. Foreningen tilbyr medlemmene kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurs og konferanser som drives etter selvkostprinsippet, primært for medlemmene.

Oppmerksomt nærvær er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at denne holdningen har positive følger for personlig velvære og mestringsevne for mennesker i alle aldere, også barn og unge. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med kroniske sykdommer og psykiske plager og for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv. Som medlem i Mindfulness Norge får man mulighet til å være med i en facebook gruppe med fokus på mindfulness med barn og unge.

Se: https://mindfulnessnorge.no/Forsiden.html

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!