Livsmestring

Meditasjon

50287037 - pupils meditating in lotus position on desk in classroom at the elementary school

Meditasjon er kanskje den formen for mindfulness / oppmerksomt nærvær som flest tenker på når de opplever ordet Mindfulness.

Dr. Jon Kabat-Zinn forklarer mindfulness.

Michael De Vibe og Christian Egge hevder at «Mindfulness kan gi elever en bedre skolehverdag og et bedre liv«. De skriver at forskning på mindfulnesstrening i skolen som blant annet Katherine Weare, professor emeritus ved Exeter og Southampton universitetene, har undersøkt viser at mindfulness-trening leder til stress-reduksjon, bedre mental helse, større velvære, økt vennlighet og medfølelse (compassion), bedre fysisk helse (lavere blodtrykk, mindre kortisol i blodet, med mer), økt kognitiv ytelse samt bedre yrkes-utøvelse.

Barn forklarer mindfulness

Hvorfor meditere?

Hva skjer i hjernen når vi mediterer?

Her forklares ulike hjernebølger som delta-theta-alpha-beta-gamma. Jeg kjenner ikke til produktet de selger.

Hvorfor bør vi inkludere mindfulness når vi utdanner barn og unge?

Annette Du Bois snakker om viktigheten av mindfulness.

Mindfullness for 13 år gamle fotballgutter.

Buddhistisk munk deler sin kompetanse om meditasjon. Fokus på pust og hvorfor.

5 meditasjons tips

Oslo handelsgym tester Yoga på timeplanen.

Rapport fra april 2012 som hevder at godt gjennomførte mindfulnessintervensjoner i skolehverdagen kan forbedre mental, emosjonell, sosial og fysisk helse og trivsel for unge mennesker. Mindfulness øvelser har vist seg å redusere stress, angst, reaktivitet og dårlig oppførsel, forbedre søvn og selvtillit, gi større ro og avslapning, øke evnen til å håndtere følelser og handlinger og øke empati.

Ressurser:
Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmersomt nærvær
Mindfulness in Schools Project (MiSP)
Børns Livskundskab
Drømmen om det gode
Ressursperson Anne Sælebakke

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!