Livsmestring

Forandringsfabrikken – lytte til barn og unge

Forandringsfabrikken er en stiftelse med ideelt formål som ble startet i 2004. I Forandringsfabrikken er barn og unge proffer. De formidler konkrete råd til fagfolk, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og politikere som har makt til å forandre og forbedre skole og hjelpesystemer. Dette er oppsummert kunnskap fra barn og unge i hele landet. Arbeidet i Forandringsfabrikken bygger på idéen om at barn og unges erfaringer og råd må inkluderes, når det skal lages gode og nyttige systemer for dem.

I fagutviklingsarbeidet MITT LIV samarbeider barn og fagfolk om å utvikle trygge og nyttige skoler og hjelpesystemer basert på verdiene åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid. Proffene møter politikere og byråkrater for å gi innspill til lovverk og prosesser som påvirker hvordan det er å være elev i skolen, benytte seg av psykisk helsetjenester eller ha tiltak i barnevernet.

Det politiske arbeid er rettet mot nasjonale myndigheter som politikere, departement og direktorater. Noe er også rettet mot kommunale instanser. Målet er å forandre lovverk, vedtekter, retningslinjer og strukturer slik at de er i tråd med kunnskapen fra barn og unge. Forandringsfabrikken og proffene deltar på høringer, gir skriftlige innspill til politiske prosesser, møter byråkrater og politikere og har enkeltmøter med partier. I tillegg kurser de studenter.

Kort oppsummert- Forandringsfabrikken:

 • innhenter kunnskap
 • utvikler skole og hjelpetjenester
 • driver kunnskaps formidling via et Kunnskapssenter innenfor områdene:
   • Skole
   • Barnevern
   • Psykisk helse
   • Rettssikkerhet
   • Nav
 • påvirker

Kilde: Forandringsfabrikken.no

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!