Laster Hendelser

Kommende Hendelser

Hendelser Search and Views Navigation

Hendelse Views Navigation

mars 2019

Grunnkurs i SMART oppvekst i Bergen

mars 27 @ 09:00 - 15:30
KLP Bergen Bergen, Norge

Arrangøren skriver: "For ansatte i barnehage og barneskolen Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål: Hvordan utvikle et felles språk om styrker i barnehagen og barneskolen? Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre? Hvordan gjennomføre en styrkebasert foreldresamtale? Hva er SMART oppvekst? Hva vil skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite…

Les mer »

Tenkende skoler kurs: Hvordan kan vi hjelpe alle elever til å lære i dybden?

mars 29
Våle samfunnshus, Skaugveien 4
Våle, Norge

Arrangøren skriver: "Målgruppe: Interesserte lærere og skoleledere i alle skoleslag og nivå. Alle elever har potensial til å tenke og til å lære i dybden. Dybdelæring har ikke nødvendigvis med mer tid å gjøre, men hvordan vi bruker tida. På dette kurset vil du bli kjent med helt konkrete og morsomme tenkeverktøy som elevene kan ta i bruk for å lære & lære og å lære i dybden. Når nye læreplaner nå kommer, vil dette kurset gi aktuell kunnskap for…

Les mer »

april 2019

SMART Temakurs Drømmeklasse

april 3 @ 09:00 - 15:30
Våle samfunnshus, Skaugveien 4
Våle, Norge

Arrangøren skriver: "For ansatte i grunn- og videregående skole og alle som er opptatt av å involvere barn og unge som medskapere i sitt oppvekstmiljø (frivillige organisasjoner med mer).   Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål: Hvordan ta i bruk i organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry slik at barn og unge kan bli medskapere av sitt eget læringsmiljø. Hvordan kan vi gjennom sosiale innovasjoner sette barn og unges behov i sentrum slik at ALLE…

Les mer »

Learning Festival 2019 – #Give Life to Education #Learning together #Living together

april 25 @ 08:00 - april 26 @ 17:00
Holmen hotell Asker, Norge

Arrangøren skriver: "Konferansens utfordring:   Ved å dele erfaringer og ideer kan vi samskape et nytt syn på skole der elever er motivert og inspirert, relasjoner blomstrer, læringen er effektiv, innovasjonen går kontinuerlig og det er et nært forhold mellom skolene og omgivelsene rundt? Kan vi skape konkrete eksempler og finne realistiske måter å nå disse målene? Gi liv til utdanning. Lære sammen, leve sammen. Du er invitert til å dele, lære og skape på en konferanse viet til å se…

Les mer »

mai 2019

SMART Temakurs: SMART barnehage

mai 8 @ 09:00 - 15:30
Våle samfunnshus, Skaugveien 4
Våle, Norge

Arrangøren skriver: "For ansatte i barnehager og alle som er opptatt av barns psykiske helse og utvikling. Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål: Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som ivaretar barndommens egenverdi og hvor ALLE barn som går i barnehagen får en oppvekst som er preget av trivsel, trygghet, livsglede og mestring? Hvordan kan vi bruke SMART tankesett og verktøyene for å omfavne rammeplanens krav om livsmestring og helse? Hvordan kan…

Les mer »

oktober 2019

SMART festivalen

oktober 17 @ 09:00 - 20:00
Vålehallen i Re kommune

Arrangøren skriver: "Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge – og som utløser håp, engasjement og glede? Folkehelsefestivalen er tenkt som et samlingssted hvor vi involverer barn, unge, foreldre, og ulike fagfolk, fag- og forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner o.a. med interesse for barn og unges psykiske helse. Vi ønsker at de skal være med på å utvikle de nye løsningsforslagene, og bidra til å styrke arbeidet med sosial innovasjon i oppvekst- og folkehelsearbeidet. Vi som har…

Les mer »

november 2019

Østlandsk lærerstevne

november 1 @ 08:00 - november 2 @ 17:00
Oslo Oslo, Norge + Google Map

Arrangøren skriver: "Østlandsk lærerstevne er en uavhengig, ideell organisasjon som har som formål "å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål." Østlandsk lærerstevne tilbyr en stor bredde i kurs og foredrag - omtrent 150 i tallet og drives kun av inntekter fra billettsalg og utstillingen. Arrangeres i nært samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. De siste årene har det vært mellom 5200 og 6300 deltakere. ​ Østlandsk lærerstevne blir alltid…

Les mer »

FNs internasjonale barnedag

november 20

"FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år for å promotere internasjonal samhandling og bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter. Hovedemålet er å forbedre velferden til verdens barn. Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på." Teksten er hentet fra: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/FNs-internasjonale-barnedag

Les mer »
+ Export Events