Læringsglede

Creaza – teknologiske løsninger og kompetanse for økt læringsutbytte

Creaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner i en faglig pedagogisk kontekst. I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag og læreplan. Disse oppgavene kan lærer tildele til sine elever. Elevene løser oppgavene individuelt eller i grupper gjennom å produsere tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner.

Læreren kan redigere og tilpasse oppgavene til sitt fag og sin klasse. Som lærer kan du sette en tidsfrist på når oppgaven skal være løst og du kan gi elevene tilbakemelding på underveis i arbeidet.

Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold.

  • Norskutviklet produkt
  • Brukes av elever og lærere i hele verden
  • Hundrevis av ferdige faglige oppgaver
  • Mer enn 30 innebygde Univers med profesjonelt innhold
  • Tilgjengelig på 9 språk
  • Brukes fra barnehage til høyere utdanning
  • Nettbasert læremiddel – ingen installasjon
  • Tilgang via Feide

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!