Læringsglede

Campus Inkrement – omvendt undervisning

Campus Inkrement gjør en bedre skole mulig. Med omvendt undervisning på Campus brukes klasserommet til aktiv læring og læreren får mer tid til å følge opp hver enkelt elev. Med korte videosnutter og kontrollspørsmål i lekse kan elevene møte forberedt til engasjerende læringsaktiviteter i klasserommet. Lærer har mulighet til å ha oversikt over elevers progresjon og kan følge opp elevene basert på deres individuelle behov. Campus brukes i dag av over 3000 norske lærere, fra barnetrinnet og hele veien opp til videregående skole.

For å bruke Campus i undervisningen finnes det tre versjoner:

  1. Campus:Skole – kan du bruke uavhengig av læreverk og klassetrinn. Her får du alle verktøyene du trenger for å lykkes med omvendt undervisning som lekseplanlegger, diskusjonsverktøy, oversikt over elevenes lekser og underveisvurdering – alt integrert i ett grensesnitt. Sammen med 22 komplette kurs gjør Campus:Skole det enkelt å utnytte IKT i undervisningen. Eksamenstrening for matematikk 1T og 10 klasse er inkudert..
  2. Faktor Premium – er et fullstendig kurs for matematikk på ungdomstrinnet. Med komplette digitale læremidler som gjør det enklere å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Korte videoer med spørsmål dekker alt fagstoffet fra 8. til 10. klasse. Med ferdige diskusjonsoppgaver, kapittelprøver og elevstatistikk bidrar Faktor Premium til aktive elever og full oversikt.
  3. Nova Premium – er et fullstendig kurs for naturfag på ungdomstrinnet. Med komplette digitale læremidler som gjør det enklere å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Korte videoer med spørsmål dekker alt fagstoffet fra 8. til 10. klasse. Med ferdige diskusjonsoppgaver, kapittelprøver og elevstatistikk bidrar Nova Premium til aktive elever og full oversikt.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!